ORL

Co je oblast ORL?

Oblast ORL zahrnuje vše, co se týká:

 • sluchu
 • hlasu
 • polykání
 • chuti
 • dýchání
 • čichu
 • rovnováhy
 • výrazu a vzhledu obličeje
Dotčenými orgány jsou:
 • ucho (vnější, střední a vnitřní)
 • hrdlo (ústa, jazyk, hrtan, průdušnice)
 • nos a dutiny
 • obličej
 • slinné žlázy
 • krk a štítná žláza

Všechny tyto orgány mohou být zasaženy infekcemi nebo záněty (zánět ucha, angína, zánět hrtanu atd.), poraněním nebo krvácením.